Skoterförbud

Länsstyrelsen har beslutat att körning i terräng med terrängfordon eller motorfordon på statens mark väster om odlingsgränsen årligen förbjuds fr.o.m den 5 maj och fram till barmarksperioden.

För utförligare information se Länstyrelsens hemsida:

Tillfälligt Skoterförbud

Tillfälliga beslut om förbud mot terrängkörningen fattas årligen och tidsbegränsat efter anmält behov. När beslut om förbud fattas, av kommunen eller Länsstyrelsen beroende på område, kungörs dessa på vår hemsida samt på länsstyrelsens hemsida.

Du kan även hitta information om aktuella avstängningsområden på Länsstyrelsens skoterwebb.

Uppdaterad den 17 September 2020