Policy för snöhantering

Nedan följer vår policy för snöhantering.

Vid isrivning eller plogning av stora mängder blötsnö eller slask så kan kommunen utföra rensning av privata fastigheters infarter. Detta i samband med utförande av plogning, eller när tid finns.

I annat fall så är det den enskilda fastighetsägarens ansvar att öppna upp och ta bort snövallar för sin egen infart.
Kommunen använder gångbanor och andra ytor för snöupplag vid vinterväghållning, där gångtrafikanter och motorfordonstrafik kan anses kombineras. Siktröjning samt snöbortforsling utförs vid behov.

 

Uppdaterad den 5 augusti 2021

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Gun-Inger Fryklund
0940-140 80
guninger.fryklund@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se