Pågående arbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten i kommunen, främst inom gator- vatten och avlopp.

Uppdaterad den 25 april 2018

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
0940-140 80
guninger.fryklund@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
0940-140 69
mats.danielsson@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

 

Gör din felanmälan här