Sameföreningar

Det finns tre aktiva samiska föreningar inom kommunen; Faepmien saemien siebrie, Faepmie saavreme siebrie samt Vualtjeren Saemien Siebrie.

Faepmien saemien siebrie, Fatmomakke sameförening
Faepmien saemien siebrie är Sápmis äldsta samiska lokalförening som bildades 1904 och är därmed en historiskt viktig milstolpe i samernas organisationshistoria. Föreningen arbetar med kulturella frågor, med syfte att öka intresset och kunskapen om den samiska kulturen.

Faepmie saavreme siebrie, Fatmomakke idrottsförening
Faepmie saavreme siebrie bedriver samisk idrott - med särskild målsättning att stärka den samiska identiteten, främst hos barn och ungdomar, och främja och utveckla den samiska idrotten.

 Vualtjeren Saemien Siebrie
Föreningen arbetar med kulturella frågor, med syfte att öka intresset och kunskapen om den samiska kulturen. Vualtjeren Saemien Siebrie har ett Sameviste på kyrkberget, som består av torvkåta, sommarkåta, skogssamisk kåta, nybyggarstuga, njalla och stabbur.

Uppdaterad den 7 maj 2019

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940 - 146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind@vilhelmina.se