Långtidsboende Strandvägen 3

Vårt LSS-boende Strandvägen 3 är en bostad med särskild service för barn och ungdomar, och är en heltäckande insats. Ett komplement till föräldrahemmet då olika stödinsatser inte räcker till. I insatsen ingår omvårdnad och hälso- och sjukvård. Insatsen ska bidra till att den enskilde uppnår goda levnadsförhållanden.

Strandvägen 3 är ett 9:8-boende och har rum för fyra barn/ungdomar, och ytterligare ett rum kommer att finnas om ett akut behov uppstår eller om långväga anhöriga vill hälsa på och behöver övernattning. Hjärtat i huset är köket och vardagsrum som omgärdas av sovrummen. Det finns också två aktivitetsrum där barnen kan aktiveras på olika sätt eller bara få vara. Ett klassrum finns också för att kunna erbjuda integrerad skolgång.

Vårt grundläggande syfte är att arbeta för att stärka barnens/ungdomarnas förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt samt att stärka deras förmåga till självbestämmande, valfrihet och delaktighet. Genom pedagogiskt förhållningssätt, strukturerad och förutsägbar miljö, ett hemlikt boende samt den personaltäthet som krävs, ges hjälp och anpassat stöd utifrån den enskilde individens behov.

Den centrala placeringen längs Strandvägen möter behoven av såväl natur som närhet till liv och rörelse. Huset har ett fantastiskt läge med utsikt över Volgsjön. Vi lägger stor vikt vid en meningsfull fritid och vardag. Aktiviteter ordnas regelbundet såväl i boendet som ute i samhället eller i naturen. Veckoplanering görs med aktiviteter, där barnet/ungdomen ges möjlighet att påverka innehållet.

Vi har personal med utbildning, kunskap och erfarenhet av målgruppen. Då behoven ser olika ut strävar vi efter att ha en så bred kompetens som möjligt för att möta behoven på bästa möjliga sätt.

Vi arbetar evidensbaserat, t.ex när det gäller metoder och hjälpmedel för kommunikation och tydliggörande pedagogik.

Vill du se fler filmer om Strandvägen 3? 

Hör verksamhetschef Karin Örjegren berätta om Strandvägen 3

Möt personalen som arbetar på Strandvägen 3

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta Strandvägen 3

Verksamhetschef 
Karin Örjegren
0940-143 28
karin.orjegren@vilhelmina.se

Handläggarenheten
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Strandvägen 3
0940-143 24