Att vara God man

Att vara en god man kan innebära något av tre olika uppdrag; Att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja om person.

Här är några exempel på vad som kan ingå i uppdragen.

Bevaka rätt

Begära insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade. Exempelvis personlig assistent, kontaktperson eller särskilt boende.
Ansöka om bostadstillägg,handikappersättning,försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
Deklarera
Sälja fastighet eller bostadsrätt.
Ansöka om boende/vårdplats.
Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.
Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Förvalta egendom

Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum
I samråd med huvudmannen placera om tillgångar, sälja fast eller lös egendom, köpamöbler m.m.
Upprätta en budget.
Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.

Sörja för person

Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
Hålla regelbunden kontakt genom bland annat personliga besök.
Hjälpa till med att handla personliga varor som kläder.
Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

Hur ofta bör man göra besök

Om sörja för person ingår i uppdraget ska man kunna träffa sin huvudman minst två gånger per månad. I övriga fall bör god man göra minst ett besök i månaden.

I samråd med huvudmannen

Att gode mannen samråder med huvudmannen är ett krav för alla åtgärder utom betalning av löpande hushållsutgifter. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo. Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

Vad ska en god man/förvaltare inte göra?

Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster
Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser
Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
Det är inte obligatoriskt att följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
Är inte förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen
Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen
Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har godemannen sista ordet. Den förmågan bedöms av läkare.

Begränsat innehåll då fullmakt finns

I vissa fall kan ett uppdrag begränsas exempelvis om ekonomihanteringen redan fungerar via en fullmakt. Det är viktigt att fullmakten är skriven innan huvudmannen på grund av sin sjukdom eller andra omständigheter har förlorat förmågan att fatta beslut. Beslutsförmågan bedöms av en läkare.

Vill du bli god man? Du kan läsa mer hos Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Uppdaterad den 26 april 2022

Kontakta överförmyndare

Handläggare:
0940-140 48
ingela.ottosson@vilhelmina.se

Överförmyndare:
Johnny Holmgren  
070-398 65 36
overformyndaren@vilhelmina.se