Strandbacka

Strandbacka lea orrun demeanta boarrásiidda. Lea juhkkojuvvon guhtta ossodagaide vihtta láigoviesuiguin ja oktasaš gievkkaninn ja beaivelanjain juohke ossodagas.

Ohcan
Ohcan sáddejuvvo: Giedahallanossodat Dikšu ja fuolahus, mii guorahallá ja mearrida.

Telefovdnanummar Giedahallanossodahkii
Telefovdnaáigi 8.00-9.30
0940-141 22, 0940-142 37, 0940-142 54

Telefovdnanummar Strandbacka
Guovlohoavda: 0940-144 71, tel áigi: 08.00-09.30
Veahkki: 0940-144 69
Buohccedivššár: 0940-144 46, tel áigi: 08.00-09.00
Fjälluggla: 0940-144 47 vuosttaš geardi
Morkulla: 0940-144 48 nubbi geardi
Lärkan: 0940-144 49 goalmmát geardi

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta Strandbacka

Strandbacka
Områdeschef: 0940-144 71, telefontid: 08.00-09.30
Assistent: 0940-144 69
Sjuksköterska: 0940-144 46, telefontid: 08.00-09.00
Avdelningar
Fjälluggla: 0940-144 47 våning 1
Morkulla: 0940-144 48 våning 2
Lärkan: 0940-144 49 våning 3

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se