Familjerätt

Du kan vända dig till IFO om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området. Det gäller oftast frågor kring vårdnad, umgänge med barn och faderskapsfrågor samt adoptioner.

Ni som inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för era gemensamma barn kan göra en stämningsansökan till tingsrätten. Det innebär att tingsrätten kan bestämma. Ett juridiskt ombud kan hjälpa er att göra stämningsansökan. Domstolen kan då begära ett yttrande eller en utredning av socialnämnden, om domstolen anser detta nödvändigt för att fatta ett beslut i saken. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen utförs av socialsekreterare från IFO och den fokuserar på barnets behov. 

IFO utför också faderskaps/föräldraskaps-utredningar.

Mer om familjerätt hittar du på nedanstående länkar:

Myndigheten för Familjerätt och Föräldrastöd

Filmklipp "Vårdnadstvist i Tingsrätten" - Sveriges Domstolar

Uppdaterad den 8 november 2021