Skuldsanering

Enskilda individer och familjer kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Är du bosatt i Vilhelmina kommun och har problem med din ekonomi? Här finns möjligheten och erbjudande om gratis ekonomisk rådgivning.

Budget- och Skuldrådgivning är:

 • Frivilligt
 • Kostnadsfritt
 • Sekretessbelagt
 • Lagstadgat

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Att strukturera din ekonomi och göra upp en budget för ditt hushåll.
 • Att se över din skuldsituation.
 • Att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker och andra aktuella insatser.
 • Att upprätta betalningsplaner/söka skuldsanering.
 • Gå igenom och förklara brev och handlingar som rör din ekonomi.

Vad gör vi

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hjälpen kan vara allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete.

Det handlar om att får hushållsekonomin att gå ihop, att få en översikt över ekonomin och skuldsättningen för att därefter se hur man kan påverka den. Budget- och skuldrådgivningen utgår från en helhetssyn, vilket innebär att vi tittar på hela din ekonomi. Utgångspunkten är hushållets specifika situation.

Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara din ekonomi på lång sikt och undvika ekonomiska problem i framtiden.

Skuldrådgivningen syftar till att reda ut vilka skulderna är och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det är viktigt att alla skulder redovisas och att inte någon glöms bort.
Det är aldrig försent att ordna upp en skuldsituation eller en trasslig ekonomi. Du måste vara beredd på att det tar tid och att det kräver mycket arbete att reda ut en trasslig ekonomi.

Skuldsanering

En skuldsanering går ut på att du betalar en del av dina skulder under några år. Resten slipper du betala.
När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering- tanken är att du ska vara skuldfri.

Ny lag om skuldsanering 1 nov 2016

Den 1 november 2016 kom en ny lag om skuldsanering- skuldsanering för företagare.
Det innebär att det numera finns två olika typer av skuldsanering och du kan själv ta ställning till vilken av de två som passar dig bäst.

Mer information om skuldsanering hittar du på Kronofogdens hemsida.
Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Rådgivningen är kostnadsfri.

Länk till skuldsaneringslagen

Varför en ny skuldsaneringslag?

”Om fler kunde få sina skulder sanerade, skulle det innebära en lättnad inte bara för de skuldsatta och deras familjer, utan även för borgenärerna och samhället i stort.”
Så sammanfattas förslaget som ligger till grund för den nya skuldsaneringslagen. (Prop. 2015/16: 125, sid1)

Riksdagspartierna är överens om vikten av att företagare snabbt kommer på fötter igen efter en konkurs eller avveckling som lett till stora skulder. Att år efter år leva som överskuldsatt försämrar hälsa och förvärvsförmåga kraftigt för den enskilde. Inte nog med det. Hela landets ekonomi påverkas negativt när entreprenörer hindras från att arbeta och skapa livskraftiga företag som kan bidra till fler arbetstillfällen.

Skuldsanering för privatpersoner

Den nya skuldsaneringslagen ska göra det lättare för skuldsatta att ansöka om skuldsanering. Det ska gå att ansöka elektroniskt och den skuldsatte ska endast behöva uppge de fodringsägare han eller hon känner till.

Den skuldsattes betalningar ska också underlättas genom att betalningen sker till Kronofogden som sedan fördelar pengarna till fordringsägarna. Betalplanen kommer fortfarande att vara fem år men det ska gå att få kortare betaltid utifrån individuella omständigheter som till exempel; sjukdom, ålder, barn, skuldsummans storlek, antal år på utmätning etc. Det görs allts en samlad bedömning av alla föreliggande omständigheter i det enskilda fallet. Det blir dessutom två betalningsfria månader, en i juni och en i december, för att ge familjen lite andrum inför sommaren och julen.

Skuldsanering för företagare

Den 1 november 2016 trädde den nya lagen om skuldsanering för företagare i kraft. Det rör sig om svårt skuldsatta företagare som drivit sin verksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt. Den nya lagen ska ge fler företagare en andra chans och förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige.

 • Mycket är likt den vanliga skuldsaneringslagen men det finns några viktiga skillnader:
 • Det måste finnas ett betalningsutrymme på minst 2100 kr per månad.
 • Betalningstiden är 3 år, för vanlig skuldsanering gäller 5 år.
 • Inga betalningsfria månader. För vanlig skuldsanering gäller två betalningsfria månader per år, juni och december.

Har du så stora skulder att det inte finns någon möjlighet för dig att betala dem inom en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering. Vi ger dig information om hur du ska göra och går igenom din ansökan innan den skickas till Kronofogden. Den som behöver mer hjälp får det, men du måste själv vara aktiv för allt bygger på egen vilja och samarbete.
Budgetrådgivningen ger dig tips och råd för en stabilare ekonomi. Du är välkommen att kontakta kommunens skuld- och budgetrådgivare.

Uppdaterad den 16 september 2020

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10