Våld i nära relationer

Våld i nära relation drabbar kvinnor, män, transpersoner och icke-binära i alla åldrar. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagen som offer för brott. Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Du kan söka stöd från IFO om du till exempel känner igen dig i något av följande:

 • Känner du dig rädd och hotad?
 • Har du blivit slagen?
 • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
 • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?
 • Har du själv utövat våld mot någon, eller haft tankar på att göra det?
 • Har du sett någon som blivit utsatt för våld?

Du är välkommen att kontakta någon av IFOs socialsekreterare.
Kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Är läget akut: Ring 112!

______________________________________________________

För dig som barn eller ungdom

Du kan hitta information om vart du kan vända dig på nedanstående adress:
Länk till Barn och ungas psykiska hälsa 

För dig som är vuxen

Rådgivningssamtal

En socialsekreterare ger dig råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren har tystnadsplikt. Ni behöver heller inte träffas på IFOs kontor utan kan träffas någon annanstans.

Tillfällig övernattning

Har du blivit misshandlad - eller är rädd för att bli det – kan du få hjälp med tillfällig övernattning.

Ekonomisk hjälp

Saknar du inkomst av lön, sjukpenning, a-kassa med mera, eller av andra skäl har hamnat i ekonomiska svårigheter kan du söka ekonomisk hjälp. Den prövas individuellt utifrån din situation.

Kontaktperson

Du har möjlighet att få en kontaktperson, man eller kvinna, som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för dig och din familj. Du har då möjlighet att få träffa någon som:

 • Har tid att lyssna
 • Kan hjälpa dig ta kontakt med myndigheter m.m.
 • Kontakt med Centrum mot Våld i Umeå

Du kan även vända dig till

Vilhelmina kvinnojour

I vår kommun finns en kvinnojour för misshandlade, sexuellt utnyttjade eller på annat sätt hotade eller förnedrade kvinnor och deras barn. Du kan ringa till kvinnojouren när som helst på dygnet. Samtal och besök registreras ej. De som arbetar i jouren har tystnadsplikt. Kvinnojouren har stor erfarenhet av misshandlade kvinnors hjälpbehov och ett omfattande kontaktnät med olika myndigheter.

Kvinnojouren kan hjälpa dig med:

 • Du får en egen kontaktperson.
 • Du, och dina barn, kan i en nödsituation få tillfällig bostad hos kvinnojouren eller på annan skyddad plats.
 • Du kan få hjälp med att kontakta polisen, IFO eller andra myndigheter.
 • Du kan få tips på bra advokater som du kan vända dig till.
 • Du kan få stöd av kontaktpersonen vid polisförhör, advokatbesök etc.
 • Du kan få hjälp att gå med i olika stödgrupper.
 • Du kan få stöd vid en eventuell rättegång.

Måndag- fredag 11.00-17.00
Telefonnr: 070-326 33 71

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.  Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.
De har öppet dygnet runt och du kan ringa dit oavsett var du bor i Sverige
Telefonnr: 020-50 50 50

Stödchatten

En internetplattform för utsatta personer där utbildade volontärer med högskolekompetens och gedigen kunskap om våld möter utsatta, tisdag och onsdagskvällar mellan 19 och 21. 
Länk till Stödchatten

Du kan även ringa Freezonens/Stödchattens stödtelefon. Du kan vara helt anonym och de har tystnadsplikt. Den är öppen varje helgfri vardag: 09.00-16.00
Telefonnr: 0733 30 30 28 

För dig som är rädd för att du ska utöva våld

Det finns möjlighet för dig att ringa anonymt till en Nationell stödlinje för män som är rädda för att skada någon man bryr sig om och/eller har utövat våld mot någon man bryr sig om. Du kan ringa anonymt. Det kan vara tacksamt att få prata med någon utomstående för det är inga lätta frågor att ta upp. Ofta finns mycket skam och skuld som är kopplat till våldet. Att ringa till "Välj att sluta" är ett första steg i processen för att leva ett liv fritt från våld.

Länk till Välj att sluta
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag, klockan 8.30–16.00
Telefonnr: 020 555 666

Uppdaterad den 29 mars 2021

Kontakta Vilhelmina kvinnojour

Vilhelmina kvinnojour
070–326 33 71

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79