Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar

Individ och familjeomsorgen, IFO, finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är IFO också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem

Ansökan

När du ansöker om hjälp får du kontakt med en handläggare som utreder ditt behov av hjälp. Tillsammans med handläggaren kommer ni båda fram till vilken vård du behöver och du får ett beslut. Det finns olika former av hjälp och stöd, allt från samtalskontakt, kvalificerad kontaktperson till behandling i öppenvård eller vård på behandlingshem. 

Ansökan om stöd

Anmälan

Är du orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta IFO för att anmäla din oro. För att IFO ska kunna ta kontakt med berörd behöver du kunna uppge namn och adress på den du är orolig för. 

Anmälan om oro vuxen

Stöd från andra instanser

Individ- och familjeomsorgen samarbetar med en rad andra aktörer gällande missbruk. Här nedan kan du exempelvis läsa Föräldraföreningen mot narkotikas folder om deras stöd till anhöriga. I foldern har vi även lagt in berörda verksamheters kontaktuppgifter så att du enkelt kan ta kontakt med den du vill få stöd ifrån. Här finns foldern i PDF.

Tips om länkar

Alkoholhjälpen - Självhjälpsida

Stödlinjen, för spelare och anhöriga

Drugsmart

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Spelpaus.se

Stödorganisationer

AA - Anonyma Alkoholister

NA - Anonyma narkomaner

Al - Anon & Alateen

FMN - Föräldraföreningen mot narkotika

 

Uppdaterad den 9 november 2021

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79