Familjehem

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem mer stadigvarande för ett barn eller en tonåring. Familjehem finns för barn och unga som under en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj på grund av olika svårigheter. Orsaken kan vara brister i hemmiljön eller barnets eget beteende. Barnet kan då placeras i ett så kallat familjehem.

Vilhelmina kommun samarbetar med Storuman, Lycksele, Åsele, Dorotea, Malå, Norsjö samt Sorsele kommun gällande familjehemsfrågor. Samarbetet går under namnet Familjehemsgruppen. Syftet med samarbetet är att bidra till förhöjd kvalitet och effektivisering gällande familjehemsvården.

Regionens familjehem ska erbjudas likvärdigt stöd i sina uppdrag. Familjehemmen erbjuds utbildning, fortbildning, nätverksträffar, råd- och stödtelefon utanför kontorstid samt extern handledning. Till alla familjehem utgår det en ekonomisk ersättning som bestäms utifrån SKR:s rekommendationer samt det individuella barnets behov.

Som familjehem ingår man i regionens databas av samtliga familjehem. Det innebär att man kan bli aktuell för uppdrag åt samtliga åtta kommuner som ingår i samarbetet.

För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenser.

Många som är intresserade av uppdraget börjar med att bli kontaktfamilj. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för kortare perioder, till exempel en helg i månaden. Syftet kan vara att avlasta föräldrarna eller att utöka barnets sociala nätverk, eller något annat.

Kontakt

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller vill veta mer om uppdragen? Lämna en intresseanmälan via https://familjehemsverige.se så hör vi av oss. Du kan också skicka ett mejl till familjehemvbinland@asele.se. Det går också bra att kontakta socialsekreterare/familjehemssekreterare via Individ- och familjeomsorgens reception på nummer 0940-14017.

Att höra av sig och/eller lämna en intresseanmälan är inte bindande. Vi ser fram emot att höra av dig!

Uppdaterad den 16 september 2020

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79