Barn, unga och familj

Det kommer tillfällen då vi alla kan behöva hjälp, stöd och omtanke från andra människor. Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro för att barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra.

Ibland behöver föräldrar stöd, ibland behöver barn och ungdomar stöd. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till eller att barnet/ungdomen inte finner sig till rätta i förskolan eller skolan.

Det kan bero på att barnet/ungdomen visar tecken på en riskfylld utveckling genom att begå brott eller missbruka olika droger. För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Men om det inte räcker finns andra möjligheter.

Individ- och familjeomsorgen, IFO, tar särskild hänsyn till barn och ungdomar och deras behov. Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. IFOs arbete omfattar både individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete och förebyggande verksamhet.

Genom IFO kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. De flesta insatser som kan erbjudas via IFO innebär att det öppnas en utredning och att socialsekreterare fattar ett beslut om att en person om en insats. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut, exempelvis föräldrastödet ABC.

Mer information kan du hitta på dessa länkar:


Koll på soc är en webbplats där du som är barn och ung kan få svar på frågor om socialtjänsten och IFO.
Jag vill veta är en hemsida från brottsoffermyndigheten som riktar sig mot barn och ungdomar. Den handlar om dina rättigheter vid brott.
BRIS Barnens rätt i samhället
1177 om föräldraskap
Elevhälsa
Bufff är en ideell och nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Uppdaterad den 9 november 2021

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79