Våld i nära relationer

Våld mot en partner i en nära relation är ett brott. Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för våld och hot? Tveka inte att söka hjälp! På socialtjänsten kan vi hjälpa dig.

Den här informationen har vi tagit fram för att försöka hjälpa kvinnor som misshandlas eller som känner rädsla för att bli misshandlade.

Många fortsätter att låta sig misshandlas för att de inte orkar eller vågar söka hjälp. Men många vet inte heller vart de kan vända sig. Därför vill vi inom socialtjänsten försöka ge en vägledning till de kvinnor som själva önskar hjälp i en svår situation.

Du som har någon bekant, som lever i svåra förhållanden, kan också ha nytta av de olika möjligheter till hjälp som vi redovisar.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver.

Socialkontoret kan bland annat erbjuda:

Rådgivningssamtal
En socialsekreterare ger dig råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren har tystnadsplikt.
Ni behöver heller inte träffas på socialkontoret utan kan träffas någon annanstans.
Socialsekreteraren hjälper dig även med familjerättslig rådgivning vid t.ex. skilsmässa, vårdnads- och umgängesfrågor.

Samtalskontakt
För att få hjälp att komma till klarhet med din situation kan du regelbundet träffa socialsekreteraren under en period.
Om du önskar kan även din partner eller hela familjen vara med vid samtalen.

Ekonomisk hjälp
Saknar du inkomst av lön, sjukpenning, a-kassa med mera, eller av andra skäl har hamnat i ekonomiska svårigheter har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Den prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfällig övernattning
Har du blivit misshandlad - eller är rädd för att bli det – kan du få hjälp med tillfällig övernattning.

Kontaktpersoner
Du har möjlighet att få en kontaktperson, man eller kvinna, som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för dig och din familj. På så vis har du möjlighet att få träffa någon som

 • Har tid att lyssna
 • Kan hjälpa dig ta kontakt med myndigheter m.m.
 • Kan hjälpa dig med barnen
 • Kan vara ditt stöd vid förhör, rättegång m.m.
 • Den som misshandlat dig kan också få en kontaktperson.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare, tel 0940-140 00, telefontid vardagar mellan 09.00 – 10.00. Besökstid bokas per telefon.

Stöd och brottsofferjouren
Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, alltså ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har viss utbildning i att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som ex. vis våldsbrott. Deras råd, stöd och hjälp är kostnadsfri.

Stödpersonerna har avlagt tysthetslöfte.

Du når jouren säkrast på vardagar kl. 08.00-10.00 på telefon 0940-396 72.

Vilhelmina kvinnojour
I vår kommun finns en kvinnojour för misshandlade, sexuellt utnyttjade eller på annat sätt hotade eller förnedrade kvinnor och deras barn.
Du kan ringa till kvinnojouren när som helst på dygnet. Samtal och besök registreras ej. Kvinnojouren har stor erfarenhet av misshandlade kvinnors hjälpbehov och ett omfattande kontaktnät med myndigheter.

Detta kan kvinnojouren hjälpa dig med:

 • Du får en egen kontaktperson.
 • Du, och dina barn, kan i en nödsituation få tillfällig bostad hos kvinnojouren eller på annan skyddad plats.
 • Du kan få hjälp med att kontakta polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter.
 • Du kan få tips på bra advokater som du kan vända dig till.
 • Du kan få stöd av kontaktpersonen vid polisförhör, advokatbesök etc.
 • Du kan få hjälp att gå med i olika stödgrupper.
 • Du kan få stöd vid en eventuell rättegång.


De kontaktpersoner som har jour har skrivit på ett formulär om tystnadsplikt.

Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta Vilhelmina kvinnojour

Vilhelmina kvinnojour
070–326 33 71

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10