Stödteamet Nyckeln

Stödteamet Nyckeln vistas mycket i ungdomars miljöer, lär känna dem och deras sätt att leva. Stödteamet har kunskap om ungdomsproblematik i allmänhet och om ungdomssituationen i Vilhelmina i synnerhet.

Vår arbetsplats är på Individ-och familjeomsorgen, IFO, i kommunhuset. Vi finns också tillgängliga på Familjecentralen kontinuerligt.

Det här gör kan vi göra tillsammans med dig:

  • Vi tittar tillsammans på alternativa lösningar
  • Vi träffas för individuella samtal
  • Vi erbjuder föräldraträffar, även ”ABC” , ”Älskade tonåring” samt ”Föräldraskap i Sverige”
  • Vi samverkar med andra verksamheter om behov finns

När du själv söker kontakt kan vi erbjuda fem samtal för råd och stöd. Samtalen dokumenteras inte. Därefter finns möjlighet att via en socialsekreterare ansöka om fortsatt kontakt.

Förebyggande ungdomsarbete
Stödteamet arbetar förebyggande och uppsökande i de miljöer där ungdomar befinner sig, såsom fritidsgården och skolorna.
Fältarbete sker på kvällar eller helger en gång per månad när det till exempel är disco, lucia, skolavslutning och dansgalor.

Målgrupp för våra insatser är:
Föräldrar och barn/ungdomar samt unga vuxna 18-20 år

Vi arbetar under sekretess. Vid behov lämnas ärenden till socialsekreterare enligt anmälningsskyldigheten.Uppdaterad den 23 maj 2018

Kontakta stödteamet Nyckeln

Kontakt:
IFO:s reception 0940 140 17
Vardagar 08.00-16.00

Kommunens växel: 0940 140 00
Vardagar 08.00-16.00

E-post
nyckeln@vilhelmina.se
ifo@vilhelmina.se

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10