Lämna anmälan om oro för barn

Kontakta IFO om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan om oro gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken att barnet far illa är befogad eller inte.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till IFO. I akuta fall, ring 112.

Du kan prata med IFO innan du gör en anmälan
Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på IFO. Ring i så fall till oss och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan~du göra om du inte berättar barnets eller föräldrarnas namn.

Anmälan från privatpersoner
För att göra en anmälan kan du välja mellan att ringa till någon av oss på IFO, mejla eller skicka ett brev med posten.
Som privatperson kan du även göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn när du kontaktar IFO. Om du uppger ditt namn har IFO endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den person/de personer som anmälan handlar om.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom IFO i efterhand inte kan kontakta dig och ställa eventuella fler frågor.

Anmälan från professionella
Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänstens verksamheter har anmälningsskyldighet enligt lag.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa ska det göras en orosanmälan. Anmälan ska göras skriftligt och skickas till IFO, Torget 6, 912 81 Vilhelmina. Du kan använda nedanstående dokument. Blanketten skrives ut och fylls i för hand.

Blankett Orosanmälan

Vid akuta situationer, ring alltid till IFO innan anmälan skickas.

Kan man få veta hur det går?
Den som gör en anmälan till IFO vill ibland veta vad IFO gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan samtycke från de personer som anmälan berör.

 

Uppdaterad den 21 september 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10