För dig som behöver hjälp

Alla som bor i Vilhelmina kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Det kan handla om tillfälligt ekonomiskt stöd, problem med missbruk eller ett psykiskt funktionshinder. Det kan också handla om frågor som rör barn och ungdomar.

Bistånd och utredningar
Individ- och familjeomsorgen, IFO, ansvarar för utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd, utredning och behandlingsinsatser till missbrukare och deras anhöriga samt inom barn -och ungdomsområdet. Insatser på det familjerättsliga området hanteras också av IFO. Inom IFO finns dessutom familjerådgivningen.

Sekretess
Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om er till någon annan myndighet eller utomstående person. Det gäller exempelvis ditt hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer.

Om du vill veta mer
Kan du ringa kommunens handläggare, se kontaktuppgifter till höger.

 

Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10