Faderskap

Faderskap utreds och fastställs av socialnämnden.

Socialnämnden har en skyldighet enligt lag att utreda vem som är far till ett barn och fastställa faderskapet. Är modern gift folkbokförs automatiskt hennes make som barnets far. Om denne inte är den biologiske fadern, kan faderskapet hävas av socialnämnden eller domstol.

Är modern ogift, frånskild eller sedan en längre tid änka är socialnämnden skyldig att se till att faderskapet fastställs. Varje barn har rätt till sitt ursprung. Om barnet fötts utom äktenskapet tryggar fastställandet av faderskapet barnets ställning.

Fastställande av faderskap
Faderskapet fastställs antigen genom att mannen frivilligt bekräftar att han är barnets far eller genom utslag i domstol. Fastställandet innebär att barn som fötts utom äktenskapet får samma ställning som barn inom äktenskap.

Det innebär att barn födda utom äktenskapet, med fastställt faderskap, har:

  • rätt till underhåll av båda föräldrarna
  • rätt att ärva båda föräldrarna
  • rätt till sin fars släktnamn
  • rätt till pensions- och försäkringsförmåner

Fastställt faderskap innebär också att barnets far har rätt att vara vårdnadshavare och har rätt till umgänge med sitt barn. Att fastställa faderskapet är således en ytterst viktig åtgärd bär barn fötts utom äktenskapet.

Bra att veta:
Om barnet är fött utom äktenskapet tar socialförvaltningen på eget initiativ kontakt med barnets mor efter födseln. Kontakten gäller klarläggande och fastställande av faderskap samt information om gemensam vårdnad. Faderskap kan även fastställas före barnets födelse.

Vid tvist avgör domstol barnets fader.

För bekräftelse av faderskap, kontakta:
Socialförvaltningens expedition telefon 0940-140 28

En skriftlig faderskapsbekräftelse, undertecknad av båda föräldrarna och godkänd av socialnämnden, ligger till grund för vem som folkbokförs som barnets far. Sammanboende föräldrar intygar att barnet är deras gemensamma.

Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10