Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge ett barnet trygg och god uppväxt. För att ansöka om internationella adoptioner vänder du dig till oss på socialtjänsten.

I vissa länder finns barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Inhemska adoptioner förekommer men är ovanliga.

Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland. För att få adoptera ett barn från ett annat land ansöker man hos socialnämnden om så kallat medgivande. En utredning görs då avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande. Beslutet om adoption tas i tingsrätt.
Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta relativt lång tid.
Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10