Individ- och familjeomsorg, IFO

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan IFO erbjuda hjälp i olika former. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, stöd mot missbruk i olika former eller annat som berör barn ungdomar och familjer.

Efter en utredning och individuell prövning kan bistånd ges såsom exempelvis kontaktperson, familjebehandling, familjehem under kortare eller längre tid. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut, exempelvis via kontakt med Stödteamet Nyckeln.

IFO har även uppgifter inom Familjerätten såsom fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Inom IFO arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

 

Uppdaterad den 21 augusti 2019

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10