Hjälpmedel

För att få låna hjälpmedel kostnadsfritt av kommunen krävs en förskrivning. Den som skriver ut hjälpmedlet gör en bedömning utifrån behov. Därefter beställs hjälpmedlet för utprovning.

Vissa hjälpmedel bekostar användaren själv. Den som förskriver hjälpmedel ansvarar att hjälpmedlet
fungerar i den miljö där det ska användas och att hjälpmedlet används på rätt sätt. Förskrivaren ska också visa hur hjälpmedlet fungerar, sköts och hur det ska användas.

OBS: Kommunen har EJ ett lager/förråd med hjälpmedel. Leveransen kan dröja 1½ till 3-4 veckor
eller mer, beroende på typen av hjälpmedel. För att hjälpmedlet ska fungera tillfredsställande över tid ska hjälpmedlet rengöras och kontrolleras
regelbundet.

För vissa hjälpmedel är det även viktigt att tänka på förvaring när det inte används.

Användaren betalar vissa förbrukningsartiklar, som fordras för att hjälpmedlet ska fungera, till exempel; broddar till kryckor och käppar, madrasser till sängar, däck och slang till hjälpmedel.

Var aktsam om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller förkommer på annat sätt. Har hjälpmedlet stulits ska användaren omgående göra en polisanmälan.
Meddela händelsen till förskrivaren på kommunen.

Ta kontakt med din förskrivare när hjälpmedlet inte fungerar. Innan du lämnar hjälpmedlet för reparation ska det vara rengjort.

Om du flyttar
Lånade hjälpmedel tillhör Hjälpmedel Västerbotten eller Vilhelmina kommun i Västerbotten och vissa hjälpmedel kan inte alltid tas med vid flytt.
Användaren ska i god tid före flytt ta kontakt med förskrivaren.

Återlämnade av hjälpmedlet
Användaren eller dennes ombud kontaktar förskrivaren när behovet upphört och återlämnar därefter hjälpmedlet väl rengjort. Om hjälpmedlet inte återlämnas kan användaren faktureras för kostnaden.

Kostnader
Ta kontakt med kommunens förskrivare för information. Kommunens förskrivare är Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut och Distriktssköterska.

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta hemsjukvården

Distriktssköterska:
0940-144 80
hemsjukvard@vilhelmina.se

Vård- och omsorgschef:
Gunilla Westergren
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940-142 62