Personlig assistent

Personlig assistans är ett personligt stöd till dig som har varaktig funktionsnedsättning och ett omfattande vårdbehov. Om ditt behov av personlig assistent överstiger 20 timmar per vecka ska du inte ansöka hos socialförvaltningen utan hos försäkringskassan.

Personlig assistans vänder sig till dig som

  • har stora och varaktig funktionsnedsättning.
  • behöver dagligt stöd för dina grundläggande personliga behov, till exempel hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på dig, kommunicera med andra.
  • omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det finns tre olika sätt att välja personlig assistans:

  • Du kan få personliga assistenter genom kommunen
  • Du kan få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter
  • Du kan anlita ett företag som har personliga assistenter
Uppdaterad den 5 maj 2020

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Områdeschefer
Ulrica Johansson
ulrica.johansson@vilhelmina.se
0940-140 18

Karin Örjegren
karin.orjegren@vilhelmina.se
0940-143 28

Jenny Örnberg
Jenny.ornberg@vilhelmina.se
0940-143 93