Korttidsboende/Korttidstillsyn

På Galaxen kan man antingen få korttidsboende eller korttidstillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Du som är ung och har en funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn under hela din skoltid. Du kan få korttidstillsyn både i anslutning till skoldagen och under loven. Korttidstillsyn verkställer vi på Galaxen. För att få korttidstillsyn behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på Socialförvaltningen

Korttidstillsyn för skolungdomar vänder sig till dig som

  • är över 12 år
  • går i skolan och inte kan vara hemma själv efter skolans slut eller under skolloven
  • har föräldrar som förvärvsarbetar

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Insatsen innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjligheten till avlastning.

Insatsen vänder sig till dig som:

  • Har en funktionsnedsättning
  • Behöver miljöombyte och stimulans
  • Har förälder som behöver avlastning
Uppdaterad den 5 maj 2020

Kontakta gruppbostäder

Volgsjövägen 20
0940-134 12

Volgsjövägen 22
0940-134 14

Volgsjövägen 24
0940-101 02

Storgatan 18
0940-134 13

Galaxen /korttids- och förlängt fritids
0940-146 57

Trapphusboendet 16 A
0940-144 20

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Områdeschefer
Ulrica Johansson
ulrica.johansson@vilhelmina.se
0940-140 18

Karin Örjegren
karin.orjegren@vilhelmina.se
0940-143 28

Jenny Örnberg
Jenny.ornberg@vilhelmina.se
0940-143 93