Boende enligt LSS

Inom Vilhelmina kommun finns fyra gruppbostäder med totalt 20 lägenheter samt ett Serviceboende med 8 lägenheter. Dessutom finns gemensamhetsutrymmen (kök och vardagsrum) i varje boendegrupp.

Grupp/Servicebostad är till för dig som:

  • Behöver stöd av personal dygnet runt
  • Vill ha närhet till personalen
  • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal
  • Behöver omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t.ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig mm.
  • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.

Att bo i en gruppbostad innebär att du har ett behov av stöd, service och omvårdnad. Målet är att du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt men det finns dock skillnader i att bo i en vanlig bostad jämfört med en bostad i ett gruppboende. Bostaden är ditt privata hem men du måste till exempel ta hänsyn till andra boende. Du ska som andra ha möjlighet att bestämma över inredningen i bostaden.

Du ska också ha möjlighet att bestämma över sådant som dina kläder, om du vill delta i gemenskapen eller inte. Du ska kunna låsa din dörr och få den post som kommer i ditt brevinkast. Det är viktigt att personalen tillsammans med dig hittar bra former för att du ska få ett gott liv i gruppbostaden samt känna dig delaktig och kunna påverka din vardag, ditt liv. Dina önskemål och synpunkter ska beaktas så långt det är möjligt.

 

Uppdaterad den 5 maj 2020

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Områdeschefer
Ulrica Johansson
ulrica.johansson@vilhelmina.se
0940-140 18

Karin Örjegren
karin.orjegren@vilhelmina.se
0940-143 28

Jenny Örnberg
Jenny.ornberg@vilhelmina.se
0940-143 93