Biståndshandläggare

Du är välkommen att kontakta handläggare om du vill ansöka om service inom Äldre- och LSS omsorg.

Ansöka gör du genom att ringa eller fylla i blankett.
Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Uppdaterad den 21 augusti 2019

Kontakta handläggarenheten

Handläggarenheten:
Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar, kl. 9.00–10.00.

0940-141 22 
0940-142 37
0940-142 54

Växel:
0940-140 00

handlaggarenheten@vilhelmina.se

Blanketter