Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer. Du kan också klicka på de rubriker som är länkade.

SOS Alarm
Ring 112 om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Det kan vara polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare eller flygräddning. Öppet dygnet runt.

Nytt nationellt informationsnummer till SOS Alarm 113 13

Från 11 mars 2013 har Sverige ett nytt informationsnummer - 113 13. Hit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, exempelvis varför det är så mycket rök eller vid större översvämning.

Polisen
Vid en icke akut nödsituation är numret till polisen 114 14. Är situationen akut, ring 112.

Sjukvårdsrådgivningen
Ring 1177 dygnet runt för råd om vård. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.


Giftinformation
Vid förgiftning ring SOS alarm telefon: 112. Vid mindre brådskande fall ring Giftinformationscentralen på telefon: 08-33 12 31.

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt. När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.


Kvinnojouren Vilhelmina
Till kvinnojouren kan du vända dig när du blir illa behandlad av din partner eller misstänker att någon i din närhet blir det. Kvinnojouren är en idell förening som har tystnadsplikt.
Telefonnummer: 070-326 33 71

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Vi har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50


Socialtjänst Vilhelmina
Dagtid på vardagar: Telefon 0940-140 00 (begär att få prata med socialtjänsten).
På helger: Telefon 112


BRIS Barnens hjälptelefon
Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla som är under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111


BRIS Vuxentelefon - om barn
Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50


Röda Korsets telefonjour
Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.


Jourhavande kompis
Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa eller chatta med Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Telefon: 020-222 444, måndag-fredag 18.00-22.00 och lördag-söndag 14.00-18.00 (helg endast chatt)


Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.

När du ringer jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt.

Jourhavande präst är öppen varje dag mellan klockan 21.00 - 06.00. Du ringer 112 och blir sedan kopplad vidare.


Samiska krisnätverket
Vill du ha någon som lyssnar? Samiska krisnätverket är bemannat fredagar och söndagar klockan 20.00--24.00. Den du får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på samiska så finns den möjligheten.
Telefon: 063-10 12 30

Uppdaterad den 16 maj 2018