Trygghetsboende

Trygghetsboendet Solskensgården i centrala Vilhelmina invigdes hösten 2018 och rymmer 16 lägenheter.

Under hösten 2018 stod de 16 lägenheterna stå klara för inflyttning. Trygghetsboendet är en mellanboendeform och ett sätt att skapa ett tryggt och säkert boende mellan det tidigare egna hemmet och en plats på ett särskilt boende.

Vi beviljar boende till de som inte längre har förmågan att skapa och tillgodose sin egen trygghet och sociala samvaro.
Utöver lägenheterna finns det gemensamma utrymmen såsom kök, allrum, gym och bastu.

På plats i boendet finns en trygghetsvärd på halvtid, vars främsta uppgift är att främja den sociala samvaron i trygghetsboendet.

Trygghetsvärden är en nyckelperson som skapar relationer, hjälper med en del praktiska saker och framförallt arbetar med social samvaro. Det kan röra sig om att ordna aktiviteter, gemensamma middagar och föreläsningar.

Trygghetsboendet är bara en del av en stor omställning inom Vilhelminas vård och omsorg. De kommunala verksamheterna i Centrumhuset bildar tillsammans något helt nytt, nämligen Omsorgens hus.

Här har kommunen tagit flera viktiga beslut för att tillgängliggöra den kommunala vården och omsorgen för medborgaren. Vi har skapat en närhet mellan hemtjänst, hemsjukvård, rehabiliteringsteam och biståndshandläggare. Alla sitter i samma hus, och det bidrar till att kunna ge bättre stöd och hjälp.

Uppdaterad den 12 februari 2019

Kontakt, trygghetsboendet

Utredningssekreterare
Stefan Strindholm
0940-140 32
stefan.strindholm@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Jan Lindberg
jan.lindberg@vilhelmina.se
0940 - 140 23

VIBO:
0940-143 70
vibo@vilhelmina.se