Trygghetsboende

Vilhelmina kommun bygger just nu ett trygghetsboende som ska vara klart för inflyttning hösten 2018.

Sedan augusti 2017 är bygget av det nya trygghetsboendet i Vilhelmina i full gång. Under hösten 2018 ska de 16 lägenheterna stå klara för inflyttning. Trygghetsboendet byggs i Centrumhuset i centrala Vilhelmina.
Just nu jobbar vi kontinuerligt med att ta fram riktlinjer och kriterier kring vilka som kan beviljas bostad.

Trygghetsboendet ska fungera som en mellanboendeform och är ett sätt att skapa ett tryggt och säkert boende mellan det tidigare egna hemmet och en plats på ett särskilt boende.
Vi beviljar boende till de som inte längre har förmågan att skapa och tillgodose sin egen trygghet och sociala samvaro.

Utöver lägenheterna kommer det finnas gemensamma utrymmen såsom kök, allrum, gym och bastu.

På plats i boendet ska en trygghetsvärd finnas, vars främsta uppgift blir att främja den sociala samvaron i trygghetsboendet.

Trygghetsvärden kommer att vara en nyckelperson som skapar relationer, hjälper med en del praktiska saker och framförallt arbetar med social samvaro. Det kan röra sig om att ordna aktiviteter, gemensamma middagar och föreläsningar.

Trygghetsboendet är bara en del av en stor omställning inom Vilhelminas vård och omsorg. De kommunala verksamheterna i Centrumhuset bildar tillsammans något helt nytt, nämligen Omsorgens hus.

Här har kommunen tagit flera viktiga beslut för att tillgängliggöra den kommunala vården och omsorgen för medborgaren. Vi har skapat en närhet mellan hemtjänst, hemsjukvård, rehabiliteringsteam och biståndshandläggare. Alla sitter i samma hus, och det bidrar till att kunna ge bättre stöd och hjälp.

Uppdaterad den 15 maj 2018

Kontakt, trygghetsboendet

Utredningssekreterare
0940-140 32

Förvaltningschef:
Roland Bång
roland.bang@vilhelmina.se
0940 - 140 23

VIBO:
0940-143 70
vibo@vilhelmina.se