Veckan om psykisk hälsa - Föreläsningar och aktiviteter hela vecka 45

Varje år i Västerbotten så anordnas psykeveckan. I Vilhelmina har vi valt att kalla den Veckan om psykisk hälsa. ”Under veckan ordnar vi olika föreläsningar och aktiviteter för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och visa vår verksamhet”, berättar Jenny Örnberg, områdeschef för socialpsykiatrin i Vilhelmina kommun.

Psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. Socialstyrelsen beräknar att 20-40 % av Sveriges befolkning lever med psykisk hälsa. Enligt försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.
- Vi måste prata om detta. Vi måste bryta tystnaden. Det är ett stort ansvar att jobba för att lyfta fram psykisk ohälsa, så det får ökad acceptans. Psykisk ohälsa finns överallt, på våra arbetsplatser, på våra skolor och på sociala medier, berättar Jenny Örnberg, områdeschef för socialpsykiatrin och LSS i Vilhelmina kommun.

Här hittar du hela programmet för Veckan om psykisk hälsa

Veckan om psykisk hälsa tar i år sikte på att belysa att psykisk hälsa är inte bara ohälsa som är diagnostiserad.
- Vi drabbas allihopa av ohälsa genom livet. Livet drabbar oss på olika sätt. En uppslitande skilsmässa, en omorganisation på arbetet som skapar stress eller ohälsa, ett varsel, mobbing på arbetsplatsen eller skolan, dödsfall samt andra olyckor och trauman. Saker som drabbar oss på olika sätt, förklarar Jenny Örnberg.

Under vecka 45 bjuds det in till föreläsningar och aktiviteter varje dag. En av dem är våld i nära relationer och våldsdrabbade barn. Vad är våld och hur ser det ut? IFO, individ och familjeomsorgen medverkar kort efter en av föreläsningarna för att berätta hur IFO arbetar när barn är drabbade av våld inom familjen och hur familjen kan få hjälp. En annan föreläsning är Hjärnkoll som har tre föreläsare på plats för att berätta kring sin självupplevda ohälsa och hur de hittat vägen fram.

Under tisdagen ordnas teatern Skuggsyskon, som belyser syskon som växer upp i skuggan av ett syskon med funktionsvariation.
- Den handlar om de som behöver bli duktiga tidigt, de som kanske måste stå tillbaka för att syskonet behöver föräldrarna mer.

Veckan avslutas med att socialpsykatrin Solsidan håller öppet hus.
- För att visa vår verksamhet, våra lokaler och bjuda på en riktig kakbuffé. Vår verksamhet är öppen för alla som upplever utanförskap, de som är sjukskrivna, de som gått i pension och tappat sitt sammanhang och finns till för dem som söker en social samvaro, säger Jenny Örnberg och fortsätter:
- Vi som har rösten ska föra talan för dem som inte orkar just nu. Vi måste jobba för att utplåna stigmatiseringen och skamkänslan över psykisk ohälsa. Det är lika svårt att "skärpa" sig frisk från brutet ben som att "skärpa" sig frisk från psykisk ohälsa.

Här hittar du hela programmet för Veckan om psykisk hälsa

Veckan om psykisk hälsa är ett samarrangemang mellan ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Studiefrämjandet, biblioteket, fritidsgården, Attention, Hjärnkoll, Riksteatern Vilhelmina, Riksteatern Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Uppdaterad den 29 november 2022