Tomter till salu, Kittelfjäll

Vilhelmina kommun infordrar anbud gällande fastigheterna Kittelfjäll 1:374 och Kittelfjäll 1:377.

Anbudsunderlag kan beställas av Vilhelmina kommun.

Kontaktperson
Jan-Ola Borg
0940-140 66

eller Sören Hagenvald
0940-140 69

Anbudstidens utgång är 2019-05-01

Vilhelmina kommun

Tekniska avdelningen

Uppdaterad den 15 mars 2019