Södra Gardfjället stängs för skotertrafik

Beslut om föreskrift om förbud för terrängkörning inom området kring Södra Gardfjället, innehållande kalfjällsdelarna Fågelfjället, Grönfjället, Klippfjället, Grapsarn och del av Klitvallen inom Vilhelmina kommun.

Beslut om föreskrift
Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörnings- förordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta i beslutet). Gällande kalfjällsdelar inom Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 19 april 2019 till 4 maj 2019
Förbudet gäller ej Kittelfjället eller Henriksfjället och ej heller lederna runt förbudsområdet. Förbudet gäller ej:
1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1 – 6.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Leden genom Grantonskalet är stängd, i övrigt hålls markerade skoterleder runt området öppna som vanligt. OBS! Avvik ej från leden.

Se hela beslutet här.

Uppdaterad den 17 april 2019