SMS-tjänst byter system

Den 12 februari går SMS-tjänst över till systemet Everbridge. De som tidigare har registrerat sig att få SMS-aviseringar behöver inte göra någonting, alla uppgifter kommer föras över till det nya systemet.

Vill du få SMS vid planerade avstängningar och vid driftstörningar? Läs mer här

Uppdaterad den 12 februari 2021