Mats Öhrn är Vilhelminas nya socialchef

Utan att någon gång varit i Vilhelmina chansade Mats Öhrn och flyttade upp från Växjö. Nu har han lagt tre månader som Vilhelmina kommuns nye socialchef bakom sig och ser fram emot en utvecklande framtid. ”Organisationsutveckling sker genom teambuilding”, berättar han.

Fisket och naturen har de senaste fem åren lockat upp Växjöbon Mats Öhrn på bilturer genom norra Sverige. De faktorerna fick honom till slut också att söka jobb och flytta till Vilhelmina. Nu har han snart gjort tre månader som kommunens nye socialchef.
- Dels kändes själva uppdraget som förvaltningschef men också vad kommunen i övrigt kan erbjuda i naturupplevelser och fritidsaktiviteter, berättar Mats Öhrn, som fortfarande har en fot kvar i Växjö men en större del av tiden bor på Strandvägen i Vilhelmina.
- Jag tilltalades också mycket av att Vilhelmina är en samisk förvaltningskommun. Samerna är vårt urfolk och mina kunskaper är ytterst begränsade så jag vill veta mer, fortsätter han.

Som socialchef efterträder han Roland Bång, och kommer senast från jobbet som chef för socialpsykiatrin inom Emmaboda kommun. Bland de tidigare yrkesåren finns också IFO-chef samt verksamhetschef inom socialpsykiatrin, korttidsboende för autistiska barn och personlig assistans.

Tjänsten som Vilhelminas socialchef hittade han på en internetsida och började därefter söka mer information om kommunen.
- Uppdraget är tilltalande för att man får jobba med arbetsplatskulturen. Jag tror mycket på att organisationsutveckling sker genom teambygget och att man genom utveckling av det i alla led ända ut i verksamheterna kan öka folks välmående på arbetsplatsen. Från sjukfrånvaro till frisknärvaro, säger Mats Öhrn.

Den första tiden har präglats av ett ständigt informationsinsamlande och målet är att snart ha hunnit hälsa på hos samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.
- Jag vill träffa medarbetare i deras miljö. Det är en viktig del av kunskapsinsamlingen, att få veta hur de olika verksamheterna ser ut och få en känsla för hur det fungerar.

Trots att socialförvaltningen på flera sätt har stora utmaningar sätter han stort värde på att få arbeta med människor. Framåt vill han också titta på nya ”hemmaplanslösningar” just för att klara några av dessa utmaningar.
- En del saker som vi beställer eller köper skulle vi kunna göra med minst lika gott resultat och på köpet få en mer hållbar ekonomi om vi har kompetensen inom våra egna verksamheter, säger han.

Uppdaterad den 15 juni 2020