Lokalt eldningsförbud upphör 180806 kl 12:00

Eldningsförbudet upphör i Vilhelmina kommun 180806 kl.12:00.

Räddningschefen i Vilhelmina kommun beslutar att eldningsförbudet i Vilhelmina kommun upphör från och med 180806 kl. 12:00.

Räddningschefen uppmanar ändå att vara försiktig med eldning utomhus då vissa områden i kommunen har spridningsrisk med anledning av långvarig torka.

Underlag för beslut är SMHI: s prognos för brandrisk FWI-index vecka 32.


Vid frågor angående ovanstående ring 0940-14605.

Uppdaterad den 6 augusti 2018