Kungörelse: Kommunfullmäktige 21/10

Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets Hus, måndagen 21 oktober 2019, kl. 10.00.

Se ärendelistan här nedan. Länk till webbsänding kommer att läggas ut innan sammanträdet startar.

Länk till webbsändning kommer att läggas ut här

Här hittar du handlingarna

Ärenden

 1. Upprop                
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellationer
 5. Delårsrapport 2019
 6. Begäran om utökad ram – Utbildningsnämnden
 7. Ofinansierade kostnader för förmåner
 8. Resursfördelningsprojekt SKL – prislappsmodellen

9.Finansiella mål Vilhelmina kommun

 1. Lärcentrums lokalhyror för 2019
 2. Taxa bredband
 3. Information – Beredning Utbildningsnämndens lokaler
 4. Upphandlingspolicy för kommunen och dess bolag
 5. Saxnäs äldreboende
 6. Förslag till säkerhetsprogram 2020-2023
 7. Villkor för statsstöd till South Lapland Airport enligt Gruppundantagsförordningen (GBER) för år 2019
 1. Årsredovisning 2018 – Skogssällskapet
 2. Akademi Norr – Ansvarsfrihet 2018
 3. Redovisning av kommunalt partistöd
 4. Sammanträdesplan 2020
 5. Valärenden         

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.

Uppdaterad den 21 oktober 2019

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Karl Gustav Abramsson (S)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se​

2:e vice ordförande 
Maria Kristoffersson (C)
maria.kristofersson@vilhelmina.se