Info från Återvinningscentralen, Vilhelmina

I början av ÅVC finns en återvinningsstation för förpackningar samt wellpapp. Det är viktigt att i containern för wellpapp slängs BARA wellpapp, ingenting annat får slängas där.

Om wellpappen blir blandat med andra förpackningar eller annat, så måste den gå till förbränning istället för att göras till ny wellpapp. Det blir då en kostnad för kommunen.

Uppdaterad den 13 november 2018