Grovsopsinsamling vecka 23-25

Den årliga grovsopsinsamlingen från hushåll i kommunen sker i juni, måndagar och tisdagar under veckorna 23-25.

Hämtning sker dock inte från tätorten, Saxnäs och Dikanäs, dessa hushåll hänvisas till Återvinningscentralerna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs.

Vi hämtar
Olika slags möbler, madrasser, större plastföremål t.ex pulkor, trädgårdsmöbler.
Även metallavfall t.ex cyklar, utegrillar, snöskyfflar, gräsklippare (tömd på olja)

OBS! Inga andra typer av grovavfall hämtas.

Tänk på att
Det ni vill ha hämtat ska vara utställt, sorterat och märkt med en inplastad lapp ”Grovsopor”.
Placera grovavfallet vid er fastighet och vid väg som lastbil med släp kan trafikera måndag/tisdagmorgon den vecka och enligt den rutt som anges nedan.
Lastning sker med kran. Placera därför inte grovavfallet under luftledningar eller andra stolpar.

V 23: Syd-östra delen
Måndag: Meselefors, Bränna, Dalasjö, Idvattnet, Siksjöhöjden, Hacksjö och Järvsjö.
Tisdag: Latikberg, Bäsksele, Bäsksjö, Norra Bäsksjö, Risträsk, Ullvoberg, Fiandberg, Storsele och Volgsele.

V 24: Kultsjödalen 
Måndag: Svannäs, Rembacka, Djupdal, Malgonäs, Malgovik, Skog, Skansholm, Strömnäs och Granliden
Tisdag: Lövnäs, Stalon, Eriksberg, Grytsjö, Marsliden, Stornäs, Grundfors och Klimpfjäll.

V 25:Vojmådalen
Måndag: Nordansjö, Siksjönäs, Nästansjö, Heligfjäll, Västanbäck
Tisdag: N.Tresund, Dajkanvik, Matsdal, Kittelfjäll, Borkan och Västansjö

Om du bor efter väg som normalt inte används av sopbilen måste ni ringa chauffören.
Vid frågor om rutten ring chauffören måndag, tisdag mellan kl 7.00 -16.00 på telefon 070-2111387

Vilhelmina kommun
Renhållningsansvarig
0940-140 80

Uppdaterad den 5 juli 2018

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Margaretha Löfgren
margaretha.lofgren@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se