Fortsatt eldningsförbud i Vilhelmina kommun

Fortsatt eldningsförbud gäller trots att delar av Vilhelmina kommun har fått regn.

Det mycket torrt i skog och mark med stor risk för brandspridning. Underlag för beslutet grundar sig i prognos från SMHI att i området är det fortfarande risknivå 4-5 på en femgradig skala. Prognosen sträcker sig fram till söndag 10/6.

 

Uppdaterad den 5 juli 2018