Driftstörningar på bredbandet veckorna 5-8

Under veckorna 5,6,7 och 8 kommer det att förekomma avbrott på VilNets bredband.
Vi kommer att utföra kvalitetshöjande åtgärder i hela tätorten.

På dagtid försöker vi bara göra korta avbrott (1-10 min), på kvällstid kan även längre förekomma (30-90 min). 
Detta gäller även byar som går på radio från tätorten, till exempel Svannäs, Karlsbacka, Lomsjökullen med flera.

Info om de längre avbrotten kommer.

Så försvinner bredbandet, vänta en stund, så kommer det tillbaka. Om det inte gör det, ring 0940-14422.

Hälsningar,
VilNet

Uppdaterad den 30 januari 2019

Kontakta IT-enheten

Support:
0940 - 144 22 (Telefontid: 08.00-22.00)
vilnet@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
bredband@vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
Jonas Örnberg
jonas.ornberg@vilhelmina.se
0940 - 140 37

GIS-Ingenjör, kartfrågor:
0940-140 65