Ändrade telefontider vid Handläggarenheten

Från och med måndag 18/2 ändras tiderna för att komma i telefonkontakt med biståndshandläggare vid Handläggarenheten.

Nya telefontider under normala veckor utan helgdagar:
måndagar, onsdagar och torsdagar, kl. 8.00–9.00.

Handläggarenheten har också en personuppgiftsskyddad elektronisk myndighetsbrevlåda dit Du kan skicka din förfrågan eller ditt önskemål om att bli kontaktad. Skicka förfrågan via e-post till: handlaggarenheten@vilhelmina.se

Vänligen,
Socialförvaltningen

Uppdaterad den 12 februari 2019