Information om coronaviruset till företagare

Företagen i Vilhelmina är framför allt små företag utan ekonomiska buffertar samtidigt som de bidrar med en stor andel av de kommunala skatteintäkterna och sysselsättning och är kommunens viktigaste motorer då det gäller tillväxt och utveckling.

Spridningen av coronaviruset, social isolering och ändrade konsument-och resebeteenden har lett till att flera näringsverksamheter i vår kommun redan har drabbats hårt med bland annat permitteringar som en följd. Andra förutspår att de på lite längre sikt måste skala ner sin verksamhet. Samtidigt finns det också ett stort ”jävlaranamma”, en tro på att nuläget kommer att gynna vår kommun i framtiden och skapa många kreativa idéer kring förändringar i den egna verksamheten.

Hur kan vi stödja företagen

Vilhelmina Kommun vill bidra på olika sätt till att våra lokala företag ska klara av nuläget och stödja kraften och tron på framtiden. Kommunen har beslutat att företag som har likviditetsproblem har möjlighet att förlänga förfallodatum för de avgifter som faktureras under perioden 20 mars till 31 augusti till tidigast 1 oktober.

Avgifter som det gäller:

  • Sophämtning, vatten och avloppskostnader för företag
  • årliga tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen samt nya tobakslagen
  • Hyror – anstånd med hyresavgifter i kommunala fastigheter

Näringslivskontoret har möjligheter via projekt att hjälpa till med en genomgång av ekonomin i företaget via upphandlade konsulter.

Näringslivskontoret kan också ge vägledning och stöttning för att hitta nya möjligheter till affärsutveckling mm.

För att få hjälp av rätt kommunal enhet kontakta oss på Näringslivskontoret via
e-post: naringsliv@vilhelmina.se så hör vi av oss eller ring oss på 0940-140 64.

 

Vad gör andra aktörer?

Uppdaterad den 8 november 2021

Företagslinjen

Känner du som företagare av coronavirusets påverkan?
Har du frågor eller funderingar?

Kontakta vår företagslinje:

0940-140 64

Kontakta näringslivskontoret

Kontakta vår företagslinje: 

0940-140 62 
naringsliv@vilhelmina.se 

Näringslivskontoret: 

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Olsson, utvecklingschef
070-34 35 776
ulrica.olsson@vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Bogge Bolstad
0940-140 62
bogge.bolstad@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Peter Manner
0940-140 64
peter.manner@vilhelmina.se

Checklista Verksamt