Taxa försäljningstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut tillsynsavgifter utifrån kommunfullmäktiges beslut om timavgift för försäljningstillsyn.

 

  • Timtaxan för försäljningstillsyn är för närvarande 1050 kr/timme.
  • Anmälan försäljningstillsyn debiteras 1050 kronor.
  • Ett uppföljande tillsynsbesök debiteras 1050 kr per påbörjad kontrolltimme.
Uppdaterad den 9 januari 2019

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81