Starta livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till miljökontoret. Det måste du göra senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Även för dig som är mellanhand och distribuerar eller säljer livsmedel, gäller kravet på anmälan om registrering. Eventföretag kan behöva registrering för livsmedelsverksamheten under ett event beroende på omfattningen.

Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen enligt fastställd kommunal taxa.

Krävs registrering?
Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte registrera dig hos oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid eller återkommande verksamhet under året? Då ska du kontakta oss. 

Vilka verksamheter är undantagna?
- Privathushåll
- Servering som sker under kortare perioder (en helg eller två)

Även om din verksamhet inte kräver registrering så ska samtliga som tillhandahåller livsmedel till allmänheten följa tillämplig livsmedelslagstiftning. 

Godkännande hos Livsmedelsverket
Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett mejeri eller ett slakteri, så görs ansökan om godkännande hos Livsmedelsverket.

Registrera dricksvattenanläggningar
Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos miljökontoret.

För mer information om dricksvattenanläggningar.
  
Läs mer på Livsmedelverkets hemsida

Dricksvatten 

Övriga myndighetskontakter
När ni ska starta livsmedelsverksamhet för första gången kan det finnas fler myndigheter än miljökontoret som behöver kontaktas. Beroende på vilken typ av verksamhet ni avser starta kan t.ex. brandskydd, alkoholhandläggare och byggnadskontoret på kommunen behöva kontaktas.

Uppdaterad den 15 maj 2018

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Kontakta Utvecklingsenheten

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Burman, utvecklingschef
ulrica.burman@vilhelmina.se
070-34 35 776

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940 - 140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Harrieth Andersson
0940 - 140 64
harrieth.andersson@vilhelmina.se

 

Självservice och E-tjänster

Checklista Verksamt