Stödboende

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl. Vilhelmina kommun har ett stödboende för ensamkommande barn och unga i åldrarna 16-20 år. Ungdomarna bor i en egen eller delad lägenhet, i hemlik miljö med individanpassat stöd.

Migrationsverket anvisar det ensamkommande barnet till en kommun i Sverige som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg. Anvisningskommunen har ansvar för att barnet får det stöd och den hjälp hen behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Pettersbacke stödboende i Vilhelmina har 15 platser. Ungdomarna bor i en egen eller delad lägenhet, i hemlik miljö med tillgång till eget rum att låsa, utrymme för att tillaga sin egen mat och tvätta sina kläder. De som bor här går i skola eller har annan sysselsättning och ska i stor utsträckning klara sin dagliga livsföring utan hjälp.

Boendet erbjuder ett individanpassat stöd vilket kan bestå av till exempel pedagogiskt stöd i det dagliga livet, samtal av motiverande och trygghetsskapande karaktär, samhällsinformation, hjälp vid kontakter med myndigheter eller hjälp att skapa rutin och struktur i ungdomens vardag.

Uppdaterad den 25 april 2018

Kontakta stödboendet

Pettersbacke Stödboende
0940-144 02
pettersbacke@vilhelmina.se