Taxa försäljningstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut tillsynsavgifter utifrån kommunfullmäktiges beslut om timavgift för försäljningstillsyn.

 

  • Timtaxan för försäljningstillsyn är för närvarande 1050 kr/timme.
  • Anmälan försäljningstillsyn debiteras 1050 kronor.
  • Ett uppföljande tillsynsbesök debiteras 1050 kr per påbörjad kontrolltimme.
Uppdaterad den 9 januari 2019

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81 (Telefontid: 09.00-16.00)
0940-14073

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82

Blanketter