Receptfria läkemedel

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

Information om hur du gör en anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se. Där finns även mer information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas och om avgifter. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen och kontrollerar att detaljhandeln följer lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Om kommunen ser att det finns allvarliga brister i försäljningen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Egenkontrollprogram

Den som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över försäljningen och ska ha ett upprättat egenkontrollprogram för verksamheten. Tanken med egenkontrollprogrammet är att underlätta för verksamheten och ge den hjälp med att kvalitetssäkra försäljningen.

Det finns olika regler och krav för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för verksamheten, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs.

Vad är receptfria läkemedel?

Ett receptfritt läkemedel är ett medikament som får utanordnas från apotek utan att det förskrivs på recept eller att rekvisition föreligger. Innan ett läkemedel kan bli receptfritt måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara godkänt av Läkemedelsverket. Sedan den 1 november år 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer.

Uppdaterad den 22 September 2020

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940- 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se