Protokoll, valnämnden

Valnämnden sköter de allmänna valen som sker i kommunen. Valnämnden består av fem ledamöter.

Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse valförrättare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial vid allmänna val, delegatval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med Länsstyrelsen.

Ordförande Max Fredriksson (KD)
Vice ordförande Ewa Hed (S)

Uppdaterad den 16 november 2018

Kontakta Valnämnden

Ordförande
Max Fredriksson (KD)
max.fredriksson@vilhelmina.se

Vice ordförande
Ewa Hed (S)
ewa.hed@vilhelmina.se