Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för skolverksamheten.

Utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Utbildningsnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. För mandatperioden 2019-2022 är Utbildningsnämnds ordförande Viveka Abramsson (S). Vice ordförande är Mona Malmbo (C).

Ärenden bereds (utreds, granskas, analyseras) av Utbildningsnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Utbildningsnämnden.

 

Uppdaterad den 11 mars 2020

Kontakta utbildningsnämnden

Ordförande
Viveka Abramsson (S)
viveka.abramsson@vilhelmina.se

Vice ordförande
Mona Malmbo (C)
mona.malmbo@vlhelmina.se

Nämndsekreterare
ubn@vilhelmina.se
0940-140 49