Socialnämnden

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden. Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Socialnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Under mandatperioden 2019-2022 är Vilhelmina socialnämnds ordförande Rickard Norberg och vice ordförande är Annika Wibrell (S).

Ärenden bereds (utredas, granskas, analyseras) av Socialnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Socialnämnden.

 

 

Uppdaterad den 12 september 2019

Kontakta socialnämnden

Ordförande
Rickard Norberg (KD)
rickard.norberg@vilhelmina.se

Vice ordförande
Annika Wibrell (S)
annika.wibrell@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se