Socialnämnden

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden. Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Socialnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Vilhelmina socialnämnds ordförande heter Annika Wibrell (S) och vice ordförande är Monika Gebart (C).

Ärenden bereds (utredas, granskas, analyseras) av Socialnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Socialnämnden.

 

 

Uppdaterad den 11 mars 2020

Kontakta socialnämnden

Ordförande
Annika Wibrell (S)
annika.wibrell@vilhelmina.se

Vice ordförande
Monika Gebart (C)
monika.gebart@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 27
info@vilhelmina.se