Ledamöter, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Här kan du se våra ordinarie ledamöter på bild

Ordinarie

(C) Annika Andersson, ordförande
(C) Joakim Risberg, andre vice ordförande
(C) Mattias Ihrström
(F!) Monica Nilsson
(PA) Ronny Svarto
(KD) Lennart Fjellman
(S) Helen Johansson 
(S) Mikael Österberg, vice ordförande
(S) Tina Larsson
(S) Lillemor Jonsson
(S) Ulf Hansson

Ersättare

(C) Ingrid Ericsson
(C) Michael Haglund
(M) Lars Eliasson
(F!) Veronica Holzkämper
(PA) Tommy Streling
(KD) Petra Jonsson
(S) Agneta Lindström-Berg 
(S) Gunilla Isaksson
(S) Vakant
(S) Inga Jonsson
(V) Ulf Larsson

Uppdaterad den 19 maj 2022

Kontakta kommunstyrelsen

Ordförande
Annika Andersson (C)
annika.andersson@vilhelmina.se

Vice ordförande
Magnus Johansson (S)
magnus@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se