Ledamöter, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Ordinarie
(C) Annika Andersson, ordförande
(C) Ivan Larsson, andre vice ordförande
(C) Mattias Ihrström
(F!) Monica Nilsson
(PA) Ronny Svarto
(KD) Lennart Fjellman
(S) Magnus Johansson, vice ordförande
(S) Mikael Österberg 
(S) Tina Larsson
(S) Lillemor Jonsson
(S) Ulf Hansson

Ersättare

(C) Ingrid Ericsson
(C) Michael Haglund
(M) Lars Eliasson
(F!) Veronica Holzkämper
(PA) Åsa Össbo
(KD) Patrik Marthin 
(S) Agneta Lindström-Berg 
(S) Suzanne Lindberg Sellin
(S) Helen Johansson 
(S) Inga Jonsson
(V) Ulf Larsson

Uppdaterad den 12 november 2018

Kontakta kommunstyrelsen

Ordförande
Annika Andersson (C)
annika.andersson@vilhelmina.se

Vice ordförande
Magnus Johansson (S)
magnus@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se