Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och samordnar allt arbete inom kommunen.

Kommunstyrelsens viktigast uppgifterna är följande:

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
  • Utveckling av den lokala demokratin
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
  • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
  • Samordna frågor som rör de kommunala företagen
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
  • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden
Uppdaterad den 13 maj 2018

Kontakta kommunstyrelsen

Ordförande
Annika Andersson (C)
annika.andersson@vilhelmina.se

Vice ordförande
Magnus Johansson (S)
magnus@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se